Back

Dlaczego robotyka? Dlaczego LEGO?

Robotyka dla dzieci i młodzieży – fanaberia naszych czasów czy realny sposób na rozwój i przygotowanie młodego pokolenia do życia w świecie, w którym posługiwanie się komputerem jest codziennością?

Po co dzieciom edukacja z robotyki?

W naszym kraju edukacja z robotyki staje się coraz bardziej priorytetowa przynajmniej z kilku względów. Po pierwsze, nauka programowania w nowej podstawie programowej z 2017 roku zajmuje kluczowe miejsce, dotyczy wszystkich etapów edukacyjnych, począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na ponadpodstawowej. Po drugie, na rynek usług edukacyjnych wkraczają powoli nowe pokolenia młodych – pokolenie Z, Alpha, dla których sieć czy urządzenia technologiczne są czymś bardzo naturalnym i intuicyjnym. To właśnie tym ludziom potrzebna jest zmiana sposobu kształcenia, gdyż obsługi laptopa czy telefonu komórkowego uczą się już w wieku 2 bądź 3 lat. Świat za sprawą m.in. nowych technologii mocno się zmienił, mówi się, że już za kilka lat w wielu zawodach będą wymagane zaawansowane kompetencje informatyczne.

Dlaczego warto uczyć dzieci robotyki?

Istnieje szereg pozytywnych aspektów związanych z nauką programowania. W pierwszej kolejności warto wymienić chociażby to, że jest świetnym sposobem na ćwiczenie koncentracji, rozwijanie kreatywności, wyobraźni przestrzennej, a także pracy zespołowej. Uczymy dzieci myślenia komputacyjnego, czyli takiego, które pozwoli rozwiązywać złożone problemy, właśnie za pomocą komputera. Warto także dodać, że jest to świetna metoda na oswojenie dziecka z tajnikami świata informatycznego.